Het verhaal achter de mensenhandel staat voorop

Ons doel is om de verschillende verhalen van mensenhandel een gezicht te geven. Dat doen we niet alleen door de verhalen te vertellen, maar ook door de verhalen te laten beleven. Van storytelling naar storydriving!

Aan de hand van verschillende roadtrips zullen wij de verhalen van de survivors tot leven brengen. Door de routes te volgen die survivors naar Nederland (of binnen Nederland) hebben afgelegd willen wij de verborgen realiteit van mensenhandel belichten. Het is een harde realiteit die af en toe best confronterend kan zijn, maar laat je daardoor niet afschrikken. Het zijn verhalen van en over mensen, met mooie kanten en minder mooie kanten. Maar het zijn vooral verhalen over dappere strijders wiens verhalen verteld moeten worden. En ook jij kan een rol spelen in het vertellen van deze verhalen.

Mensenhandel is het uitbuiten van mensen

Bij mensenhandel draait het om het uitbuiten van mensen, oftewel het misbruik maken van mensen in een kwetsbare positie. Om die reden wordt mensenhandel ook wel moderne slavernij genoemd. De meeste bekende vorm van mensenhandel is misschien wel seksuele uitbuiting, of gedwongen prostitutie. We kennen allemaal de beelden van vrouwen en mannen (!) die onvrijwillig in de handen van een pooier zijn beland of de verhalen van jongeren die ten prooi zijn gevallen van een loverboy.

Mensenhandel is echter zoveel meer dan dat. Naast seksuele uitbuiting zijn ook de volgende vormen voorbeelden van mensenhandel: arbeidsuitbuiting, gedwongen orgaanverwijdering, criminele uitbuiting, gedwongen bedelarij, uithuwelijking en gedwongen adoptiehandel.

Mensenhandel versus mensensmokkel

Vaak worden de begrippen mensenhandel en mensensmokkel door elkaar gebruikt. Mensensmokkel is echter iets heel anders. Het woord ‘smokkel’ zegt het eigenlijk al, bij dit fenomeen is sprake van mensen illegaal over een landsgrens verplaatsen.

Mensensmokkel kan in sommige gevallen wel tot mensenhandel leiden. Over het algemeen betalen mensen een grote som geld aan hun mensensmokkelaars. Wanneer zij dit bedrag niet kunnen (af)betalen, of wanneer de smokkelaars besluiten dat ze meer geld willen zien, worden ze klem gezet. Vaak wordt men gedwongen om te werken voor de mensensmokkelaars totdat hun schuld is afbetaald of komt men op een andere manier in een uitbuitingssituatie terecht omdat men wanhopig is om zo snel mogelijk van de schuld verlost te zijn.

Storydriving

Wij doen niet alleen aan storytelling, wij doen ook aan storydriving. Met onze roadtrips willen wij het verhaal van een survivor driedimensionaal maken en de verschillende elementen tot leven brengen. Voorafgaand aan de uitbuitingssituatie heeft de survivor namelijk vaak een hele reis afgelegd naar Nederland. Die route rijden wij omgekeerd terug en tijdens deze trip belichten we plekken, onderwerpen, personen en voorwerpen die voor de survivor een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de reis of later tijdens de uitbuitingssituatie.

Maar ook jij kunt meedoen!

In 2022 liggen er drie verschillende routes klaar voor drie verschillende teams. Die teams krijgen een week lang de tijd om al rijdend het verhaal van een survivor te ontdekken. Je leest het goed, jij kunt zelf het verhaal gaan ontdekken. Dit keer zie je het namelijk niet op tv of in een story op je socials. Dit keer ben jij onderdeel van het verhaal, dit keer rijd jij de story. Soms is dat confronterend en er is een grote dosis lef voor nodig.

Eén ding is zeker: in 2022 stappen wij in, jij ook?

Survivor!

Bij Project Pashmina hebben wij het liever niet over ‘slachtoffers’ van mensenhandel. Aan het woord ‘slachtoffer’ kleeft zo’n negatief beeld, terwijl eigenlijk juist de moed en de kracht van mensen die in een uitbuitingssituatie hebben gezeten belichaamd zouden moeten worden. Wij kiezen er daarom voor om ze survivor te noemen. Weg met het stigma dat slachtofferschap met zich meebrengt. Mensenhandel is verschrikkelijk, maar het is zo veel meer dan een zielig verhaal alleen. Het gaat ook om strijdbaarheid, om kracht en moed.

Wat willen wij bereiken?

Het is schokkend hoe confronterend dichtbij mensenhandel kan zijn. Mensenhandel kan letterlijk bij jou om de hoek plaatsvinden. En niet alleen als je in een slechte wijk woont, of dicht bij een straat waar raamprostitutie is. Helaas komt mensenhandel op alle plekken van de wereld voor. Het maakt geen onderscheid tussen de verschillende lagen van onze samenleving, noch tussen leeftijd of geslacht. Het is overal.

Project Pashmina wil hier verandering in brengen. We willen dat onze generatie zich bewust wordt van een realiteit die zich voor velen in de schaduwen afspeelt.

Meer specifiek willen we dit doen door de verschillende verhalen van mensenhandel een gezicht te geven. Een verhaal dat verder gaat dan de uitbuitingssituatie alleen, maar juist ook aandacht besteedt aan de persoon van de survivor en welke reis men heeft afgelegd voordat ze hier in Nederland kwamen. We willen dat jij hen leert kennen door hun verhaal. Wat voor een soort mensen zijn de survivors en waar komen ze vandaan? Wat heeft ze doen besluiten om op het aanbod van de mensenhandelaar in te gaan en wat ging er door hen heen op weg naar Nederland?

Project Pashmina staat er niet alleen voor

Wij zijn niet de enige die ons inzetten tegen mensenhandel. Alleen al in Nederland zetten talloze gedreven organisaties, maar ook bedrijven, ambtenaren, advocaten, scholen, politici en vele anderen zich actief in tegen mensenhandel. Dat kan zijn in de vorm van opvang en ondersteuning, maar ook in de vorm van bewustwording en educatie.

Mede vanwege de kennis en kunde van de huidige spelers in het veld zijn wij ervan overtuigd dat Project Pashmina niet een nieuwe stichting die donateurs werft moet worden. Daarvan zijn er al meer dan genoeg en wij willen niet met hen concurreren. Project Pashmina zal daarom vooral een podium geven aan survivors en bestaande ngo’s in plaats van concurreren met allerlei nieuwe projecten.

Dit podium creëren we door roadtrips te organiseren die de reis laten zien die de survivor heeft afgelegd naar Nederland. Er is echter een groot verschil: we rijden de routes omgekeerd terug langs de wegen waarop de survivors in Nederland belandden. Onderweg staan we stil bij belangrijk plekken en momenten van de oorspronkelijke reis.