Missie:

“Een generatie van jongeren en jongvolwassenen overtuigen dat wij (als maatschappij) mensenhandel kunnen terugdringen.”

Visie:

“Project Pashmina gaat er alles aan doen om een einde te maken aan mensenhandel. Dat begint bij bewustwording van de verschillende facetten van mensenhandel. Hoe meer we naar elkaar omkijken en begrijpen wat het is, hoe alerter we worden voor signalen van mensenhandel om ons heen.”

De doelstelling:

“Het doel van de stichting is jongeren en jongvolwassenen in Nederland bewustmaken van mensenhandel. De stichting wil dit doel bereiken door verhalen te vertellen van (ervarings)deskundigen en het visualiseren van verschillende mensenhandeIroutes. Het doel van de stichting wordt uitgevoerd door een projectteam van vrijwilligers.”

Plannen 2021-2022

De kern van ons werk bestaat uit het vertellen van verhalen van survivors van mensenhandel. Daarbij focussen we niet alleen op het deel van hun leven waarin mensenhandel de tijd domineerde, maar het héle levensverhaal – tot aan de meest triviale zaken aan toe. Zo’n levensverhaal is in feite een levensweg. Vandaar ook dat we de auto in stappen om levensverhalen tijdens roadtrips terug te volgen zover we kunnen. Dat werk vertaalt zich op allerlei manieren in subprojecten.

Het begint bij de World Record Trip. Omdat we pas kort bestaan en vooral online onze doelgroep willen aanboren, combineren we een bijzondere roadtrip met ons thema mensenhandel. Op 18 oktober, de EU Dag Tegen Mensenhandel, rijden we daarom in 24 uur naar zoveel mogelijk landen. Niet zonder doel natuurlijk. Onderweg spreken we via live-Instagramsessies met experts en influencers over mensenhandel. Bovendien eindigen we dit project in Roemenië waar we samen met het Leger des Heils een lokaal project/event tegen mensenhandel bezoeken.

Ons concept krijgt vervolgens eind 2021 en gedurende 2022 verder vorm door drie roadtrips te organiseren waar we drie groepen deelnemers voor gaan werven. Zij volgen drie verhalen van survivors door Europa tot uiterlijk de Europese zee- en/of landsgrenzen. Door deze trips zelf uit te zenden via ons kanaal komt onze doelgroep in contact met de survivors en de deelnemers en laten we samen op een unieke manier zien hoe het levensverhaal van survivors eruit kan zien.

Om ook aandacht te hebben voor survivors van mensenhandel die binnen Nederland zijn geboren of vanaf zeer jonge leeftijd zijn opgegroeid, laten we via social media en onze website met behulp van visuele content zien wat hun levensverhaal is.

Het projectplan voor Project Pashmina kent een reikwijdte tot eind 2022. In principe werken we als een piekbeweging die in één jaar veel aandacht genereert, maar niet als NGO die met een structurele functie opereert. Mogelijk verandert dat tegen het eind van volgend jaar.

Het concept hierboven is bedoeld om meer en meer aandacht te genereren onder jongeren. ‘Bereik’ is dan ook een belangrijk woord in ons beleidsplan. Door onze methodiek verwachten we dat een grote groep jongeren aanslaat op ons project. Het toenemend aantal ‘online volgers’ dat structureel onze berichten leest, schatten we eind 2022 in op enkele duizenden.

Samenwerking

Ons concept is in grote mate afhankelijk van contact met survivors van mensenhandel. Omdat wij zelf niet opgeleid zijn als hulpverlener zoeken we het contact alleen maar via officiële instanties en gecertificeerde NGO’s en hun medewerkers. De samenwerking met NGO’s die mensenhandel bestrijden willen we daarom komend jaar goed uitbreiden.

Partnerships zijn ook in andere vormen denkbaar. Ons concept behoeft de nodige (financiële) middelen. Daar hebben we sponsors voor nodig die zowel financieel als in natura ons kunnen ondersteunen.

Organisatie
Project Pashmina is de uitvoeringstak van het stichtingsbestuur. Laatstgenoemde staat dichtbij genoeg om als integer extra paar ogen mee te kijken bij financiële en juridische aangelegenheden, maar staat tegelijkertijd genoeg op afstand om het team van young professionals de ruimte te geven het project zelf uit te voeren. Wel houden we regelmatig contact over de voortgang en stuurt het bestuur aan op koerswijziging wanneer te veel sprake van stagnatie is.

De groep van young professionals bestaat nu uit negen wereldverbeteraars. Dat houden we graag zo. Er is genoeg werk voor iedereen en iedereen heeft een taak, vastgelegd in vrijwilligersovereenkomsten.

Financiën

Onze doelen zijn goed te bereiken zonder inbreng van extra financiële middelen, maar dat betekent wel dat we met name het reisdeel op eigen kosten moeten doen. Dat kan in de papieren lopen en dus zoeken we naar verschillende vormen van financiering. Zoals hierboven beschreven, werken we aan partnerships. Daarnaast verkennen we crowdfunding en donaties. Omdat de focus toch erg op het voorzien in reis- en marketingkosten ligt, proberen we scherper te kijken naar publieke en private sponsors uit relevante sectoren.

Download