ONZE TEAMLEDEN

Anil Kumar

Coördinator

Project Pashmina gaat voor mij over hoe elk mens van waarde is. Ik wil ervoor strijden om een generatie te overtuigen van het onrecht en kwaad dat mensenhandel is. Van dichtbij heb ik de gevolgen kunnen zien; hoe het een persoon vormt, breekt en beschadigt. Maar ik heb ook gezien dat deze survivors weer kunnen opstaan. Dat er ook binnen en buiten onze grenzen mensen en organisaties zijn die survivors van mensenhandel weer kracht geven om door te gaan. Die hen hebben helpen inzien dat hun identiteit niet vastligt in wat er in het verleden is gebeurt, maar dat er een leven voor hen ligt. Ik wil dat Project Pashmina onze generatie laat zien dat deze survivors en hun levensreizen er zijn als krachtige symbolen – stuk voor stuk – tegen mensenhandel. En dat er organisaties zijn die elke dag weer mentorschap, hulp en ondersteuning bieden. Ik wil dat Project Pashmina laat zien dat mensen en niet de handel het laatste woord hebben.

Cat Hai Chiem

Marketing

In het dagelijks leven ben ik business consultant en help ik met passie bedrijven met hun activiteiten in de Chinese markt. Ik verrijk mijn tijd graag met het verdiepen in maatschappelijke vraagstukken. Ik geloof in de visie van Project Pashmina en met opgerolde mouwen wil ik het onderwerp mensenhandel meer onder de aandacht te brengen.

Krishen Lachman

Creative & Marketing

Ik houd ervan om creatief bezig te zijn en daarom werk ik aan verschillende soorten projecten voor verschillende soorten klanten, met name commerciële klanten. Sinds een paar jaar is mijn mind set veranderd en wil ik met mijn skills een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Toen de vraag kwam of ik wilde helpen om mensenhandel beter op de kaart te zetten, hoefde ik geen seconde na te denken!

Jane Neirinckx

Teksten en planning

Taal is mijn passie en met veel plezier ben ik al een aantal jaar werkzaam als juridisch redacteur voor een grote uitgeverij en sinds 2020 ook als zelfstandig tekstschrijver bij CKX | Fine-tuning your story. Mijn interesse in de strijd tegen mensenhandel is aangewakkerd tijdens mijn rechtenstudie bij het keuzevak mensenhandel en na mijn studie heb ik gewerkt als juridisch assistent bij de afdeling Ondersteuning Slachtoffers Mensenhandel van het Rode Kruis. Lang hoefde ik dus ook niet te twijfelen toen ik voor Pashmina werd gevraagd en ik ben ervan overtuigd dat we samen met dit mooie team een verschil kunnen maken!

Manpreet Chand

Logistics en teambuilding

We worden als mens vrijgeboren en toch bevinden we ons overal in ketenen, door de maatschappij die een zodanige invloed uitoefent bij de mens, waardoor het eigen denken en voelen wordt onderdrukt door kunstmatig beredeneren van alles om ons heen. Wat we nodig hebben is een sociale leefomgeving die een ieder mens de mogelijkheid biedt om zichzelf te ontplooien op het gebied van onderwijs, werk en woonomgeving, zonder beperking in het “eigen” zijn van de mens. Ieder mens telt mee, heeft een stem en brengt een vorm van positiviteit mee in onze samenleving van nu en de toekomst. Met het conceptueel inzicht wat ik heb en het zijn van een conceptueel denker, wil ik graag een toekomstbeeld voor onze maatschappij helpen bouwen waar mensenhandel niet in voorkomt!

Oemar van der Woerd

Werving en coördinatie deelnemers

Als promovendus verdiep ik mij met veel plezier in bestuurlijke vraagstukken in de zorg, zowel in onderzoek als onderwijs. Vanwege onbekendheid en de hieruit voortvloeiende nieuwsgierigheid met het brede thema van mensenhandel betrokken geraakt bij Project Pashmina.

Shaghayegh Molawi

Legal

Als advocaat bij Fender Advocaten zet ik mij dagelijks in voor ondernemers. Met behulp van Project Pashmina kan ik mijn juridische kennis ook inzetten voor de strijd tegen mensenhandel. Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Het is aan ons om te (blijven) vechten voor deze mensenrechten.

Talisa Lisapaly

Legal

In het dagelijkse leven houd ik mij – op zakelijk gebied – doorgaans bezig met contractuele aansprakelijkheidszaken. Binnen project Pashmina draag ik mijn steentje bij door het delen van mijn juridische kennis op dit gebied.

Als ‘millennial’ kan ik onderschrijven dat mensenhandel binnen onze generatie nooit tot nauwelijks het onderwerp van gesprek is. Mensenhandel is namelijk iets ‘ van vroeger’ – dat gebeurt in onze moderne wereld vol mensenrechten niet (meer). Helaas is niets minder waar. Zolang erkenning echter uitblijft is een omkering van zaken niet mogelijk. Tijd voor bewustwording binnen mijn eigen generatie dus! Dit prachtige idee heeft zich vanuit een warm hart vertaald naar Project Pashmina en het is mooi om hier deel van te mogen uitmaken.

Willem de Graaf

Finance

Ik ben Willem en woonachtig in Den Haag. Op dit moment ben ik bezig met het laatste jaar van mijn studie Finance. Ik ben betrokken geraakt bij Pashmina via Anil die ik nog kende via een eerder project. Hij heeft me geënthousiasmeerd om deel te nemen aan dit project waarbij ik me graag wil inzetten om mensenhandel meer onder aandacht te brengen. In het team ben ik verantwoordelijk voor het beheer van de financiën.

ONS BESTUUR

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: drs. Khadija Seddiki ,
Secretaris: mr. drs. Oswald Jansen,
Penningmeester: drs. Fred-Jan Nesselaar RA.

Beloningsbeleid:
“De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden . Wel kan het bestuur besluiten tot een vergoeding van de reis- en verblijfskosten van de bestuursleden”.